AMERSHAM CC

AMERSHAM CC - Previous Team Captains

Previous Team Captains
  Saturday 1st XI Saturday 2nd XI Saturday 3rd XI Saturday 4th XI Saturday 5th Sunday 1st XI Sunday 2nd XI Sunday 3nd XI
1900 Tom Orton              
1901 A H Wright              
1902 ?              
1903 Tom Orton              
1904 Tom Orton              
1905 Dr J C Gardner              
1906 R Grist              
1907 Rev C E Briggs              
1908 Rev C E Briggs              
1909 W Patrick              
1910 W Patrick              
1911 Rev C E Briggs              
1912 W Patrick              
1913 W Patrick              
1914 Rev C E Briggs              
1915 Rev C E Briggs              
1916 Rev C E Briggs              
1917 (suspended)              
1918 (suspended)              
1919 Rev C E Briggs              
1920 Rev C E Briggs              
1921 Rev C E Briggs              
1922 Rev C E Briggs              
1923 Rev C E Briggs              
1924 Rev C E Briggs              
1925 Rev C E Briggs              
1926 Rev C E Briggs              
1927 Rev C E Briggs              
1928 Rev C E Briggs              
1929 Joe Hoare              
1930 Joe Hoare              
1931 Joe Hoare              
1932 Joe Hoare              
1933 Joe Hoare              
1934 Joe Hoare              
1935 E T Buller         E T Buller    
1936 Robert Strang         Robert Strang    
1937 Robert Strang         Robert Strang    
1938 Robert Strang         Robert Strang    
1939 Robert Strang         Robert Strang    
1940 Robert Strang         Robert Strang    
1941 Robert Strang         Robert Strang    
1942 Robert Strang         Robert Strang    
1943 Robert Strang         Robert Strang    
1944 Robert Strang         Robert Strang    
1945 Robert Strang         Robert Strang    
1946 Robert Strang         Robert Strang    
1947 Robert Strang         Robert Strang    
1948 Norris Bazzard         Norris Bazzard    
1949 Norris Bazzard         Norris Bazzard    
  Saturday 1st XI Saturday 2nd XI Saturday 3rd XI Saturday 4th XI Saturday 5th Sunday 1st XI Sunday 2nd XI Sunday 3nd XI
1950 Robert Strang Stan Willis       Robert Strang    
1951 Robert Strang Stan Willis       Robert Strang    
1952 Robert Strang Stan Willis       Robert Strang    
1953 Robert Strang Stan Willis       Robert Strang    
1954 Peter Jackson Stan Willis       Peter Jackson    
1955 Peter Jackson Stan Willis       Peter Jackson    
1956 Peter Jackson Stan Willis       Peter Jackson    
1957 Brian Atkins Eric Howard       Brian Atkins    
1958 Brian Atkins Eric Howard       Brian Atkins    
1959 Ken Jones Eric Howard       Ken Jones    
1960 Ken Jones Derek Swain       Ken Jones    
1961 Peter Jackson Derek Swain       Peter Jackson Vic Sparks  
1962 Peter Jackson Jack Edwards       Peter Jackson Vic Sparks  
1963 Peter Jackson Jack Edwards       Peter Jackson Vic Sparks  
1964 Peter Jackson Dennis Nash       Peter Jackson Vic Sparks  
1965 Peter Jackson Alf Rigby       Peter Jackson Vic Sparks  
1966 Martin Young Alf Rigby       Martin Young ?  
1967 Martin Young Alf Rigby       Martin Young ?  
1968 Bill Atkins Alf Rigby       Bill Atkins Joe Coulson  
1969 Bill Atkins Alf Rigby       Bill Atkins Joe Coulson  
1970 Bill Atkins Alf Rigby       Bill Atkins Joe Coulson  
1971 Bill Atkins Alf Rigby       Bill Atkins Graham Howard  
1972 Bill Atkins Alf Rigby       Bill Atkins Graham Howard  
1973 Bill Atkins Alf Rigby       Bill Atkins Graham Howard  
1974 Alan Pegley Roger King       Alan Pegley Graham Howard  
1975 Alan Pegley Roger King       Alan Pegley Graham Howard  
1976 Alan Pegley Roger King       Alan Pegley Peter Adkins  
1977 Alan Pegley Roger King       Alan Pegley Brian Atkins  
1978 Gideon Hudson Roger King       Gideon Hudson Brian Atkins  
1979 Ian Rogers Roy Fisher       Ian Rogers Peter Jackson  
1980 Ian Rogers Jon Matthews       Ian Rogers Peter Jackson  
1981 Ian Rogers Jon Matthews Brian Watt     Ian Rogers Martin Young  
1982 Ian Rogers David Barnes Terry McGratten     Ian Rogers Martin Young  
1983 Ian Rogers David Barnes Terry McGratten     Ian Rogers Peter Adkins  
1984 Paul Ashton David Barnes Terry McGratten     Paul Ashton Peter Adkins  
1985 Paul Ashton Roger King Terry McGratten     Paul Ashton Simon Ripper  
1986 Paul Ashton Roger King Terry McGratten     Paul Ashton Simon Ripper  
1987 Ian Rogers Roger King Terry McGratten     Ian Rogers Simon Ripper Tom Pountney
1988 Ian Rogers Roger King Richard Beard     Ian Rogers Brian Watt Tom Pountney
1989 Ian Rogers Renny Adams Richard Beard     Ian Rogers Brian Watt Tom Pountney
1990 Ian Rogers Renny Adams David Viney     Ian Rogers Brian Watt Tom Pountney
1991 Jonathan Atkins Phil Parker David Viney     Jonathan Atkins Tom Pountney Huw Thomas
1992 Jonathan Atkins Phil Parker David Viney     Sean Stanley Tom Pountney Stuart Ferguson
1993 Phil Parker Renny Adams David Viney     Phil Parker Huw Thomas Stuart Ferguson
1994 Jeremy Fisher Renny Adams James Baxter     Jeremy Fisher Huw Thomas Stuart Ferguson
1995 Jeremy Fisher Renny Adams James Baxter     Jeremy Fisher Huw Thomas  
1996 Pete Butler Renny Adams James Baxter     Renny Adams Huw Thomas  
1997 Pete Butler Renny Adams John McNamara     Sean Stanley Huw Thomas  
1998 Steve Wilde Renny Adams John McNamara     Duncan Ward Martyn Johnson  
1999 Jonny Andrews Renny Adams David Mackintosh     Duncan Ward Martyn Johnson  
2000 Jonny Andrews Renny Adams David Mackintosh     Duncan Ward Jerry Alwyn  
  Saturday 1st XI Saturday 2nd XI Saturday 3rd XI Saturday 4th XI Saturday 5th Sunday 1st XI Sunday 2nd XI Sunday 3nd XI
2001 Danny Bulman Renny Adams David Mackintosh     Duncan Ward    
2002 Sam Martin Renny Adams Huw Thomas     William Walsh    
2003 Richard Stephenson Duncan Ward Huw Thomas     William Walsh    
2004 Duncan Ward Tim Aylott Huw Thomas     Evan Hamilton-Pike    
2005 Duncan Ward Tim Aylott Huw Thomas     Robert Viney    
2006 Chris Owen Paul Weston Huw Thomas     Evan Hamilton-Pike    
2007 Luke Jackson Paul Weston Huw Thomas     Chris Owen    
2008 Luke Jackson Nick Piper Ian Rogers     Nicholas Collison    
2009 Luke Jackson Matthew Ash Ian Rogers     Nicholas Collison    
2010 Luke Jackson Matthew Ash Ian Rogers     Andrew Viney    
2011 Luke Jackson Richard Stephenson Ian Rogers     Andrew Viney    
2012 Luke Jackson Ben Langley Renny Adams     Andrew Viney    
2013 Luke Jackson Ben Langley Renny Adams Adeel Ali   Andrew Viney Alan Sheraton  
2014 Luke Jackson Ben Langley Renny Adams Rahim Dadd   Paul Langley Alan Sheraton  
2015 Luke Jackson Ben Langley Alex Rogers Alan Hartley   Paul Langley Alan Sheraton  
2016 Andrew Viney Chris Fleming Paul Weston     Stuart Rogers    
2017 Andrew Viney Chris Fleming Paul Weston Mark Wormley   Adam Crossley    
2018 Andrew Viney Chris Fleming Paul Weston Mark Wormley   Adam Crossley    
2019 Andrew Viney Chris Fleming Alex Tilbury Vimal Rajasekaran   Acheen Rajapaksa    
2020 Sam Helm Chris Fleming Josh Briant Mark Wormley Mark Wormley Paul Weston Khurram Rana  
2021 Sam Helm Chris Fleming Josh Briant Chris Briant   Paul Weston    
2022 Sam Helm Chris Fleming Josh Briant Chris Briant   Archie Palmer    
2023 Robert Viney Chris Fleming Josh Briant Duncan Ward   Archie Palmer    
2024 Mo Choudhry Matthew Chapman Chris Fleming Duncan Ward   Archie Palmer